Test Orphaned Pages

List of orphaned pages
Below is the list of pages that do not have any incoming links from other pages - at least internal links produced by syntax page-name. If a page is listed here it should not mean anything wrong because there might be special pages that do not (and should not as e.g. some forum pages) have incoming links. But it is recommended to check this list from time to time.

Видео:Битке - Битка код Хејстингса (video:bitka-kod-hejstingsa)
Видео:Битке - Маратонска битка (video:maratonska-bitka)
Видео:Догађаји - Помпеја (video:kraj-pomepeje)
Видео:Догађаји - Спартаков устанак (video:spartak)
Видео:Древне цивилизације - Царство Маја (video:maje)
Видео:Древни ратници - Алмогавери (video:almogaveri)
Видео:Древни ратници - Антички Македонци (video:makedonci)
Видео:Древни ратници - Асирци (video:asirci)
Видео:Древни ратници - Викинзи (video:vikinzi)
Видео:Древни ратници - Ирци (video:irci)
Видео:Древни ратници - Римски легионари (video:rimske-legije)
Видео:Древни ратници - Шкотски горштаци (video:highlenders)
Видео:Земље - Историја Британије (video:istorija-britanije)
Видео:Личности - Александар Велики (video:aleksandar-veliki)
Видео:Личности - Гај Јулије Цезар (video:cezar)
Видео:Личности - Гладијатори (video:gladijatori)
Видео:Личности - Ирод (video:irod)
Видео:Личности - Константин Велики (video:konstantin-veliki)
Видео:Личности - Мухамед (video:muhamed)
Видео:Личности - Тиберије Грах (video:tiberije-grah)
Видео:Личности - Че Геварa (video:che-gevara)
Видео:Личности - Џингис Кан (video:dzingis-kan)
Видео:Народи - Визиготи (video:vizigoti)
Видео:Народи - Викинзи (video:vikinzi2)
Видео:Народи - Келти (video:kelti)
Видео:Религија - Библија и сексуалност (video:biblija)
Видео:Религија - Грчки богови и богиње (video:grcki-bogovi)
Видео:Религија - Ислам (1) (video:islam)
Видео:Религија - Ислам (2) (video:islam2)
Видео:Религија - Ислам (3) (video:islam3)
Видео:Религија - Протерани из Библије (1) (video:banned-from-the-bible1)
Видео:Религија - Протерани из Библије (2) (video:banned-from-the-bible2)
Инфобокс:Биографија (infobox:biografija)
Инфобокс: Биографија — Живи (infobox:biografija-zivi)
Инфобокс:Битка (infobox:bitka)
Инфобокс:Владар (infobox:vladar)
Инфобокс:Војсковођа (infobox:vojskovodja)
Инфобокс:Светац (infobox:svetac)
Инфобокс:Светица (infobox:svetica)
Инфобокс - Султан (infobox:sultan)
Категорија:Алемани (cat:alemani)
Категорија:Вандали (cat:vandali)
Категорија:Германи (cat:germani)
Категорија:Готи (cat:goti)
Категорија:Историјска дела (cat:istorijska-dela)
Категорија:Келти (cat:kelti)
Категорија:Нови век (cat:novi-vek)
Категорија:Остроготи (cat:ostrogoti)
Категорија:Српска књижевност (cat:srpska-knjizevnost)
Категорија:Српска култура (cat:srpska-kultura)
Навигација:Водоравни мени (nav:top)
Систем:Чланови (system:members)
Слика:Pollice Verso (slika:pollice-verso)
Слика:Абд eл Кадер (slika:abd-el-kader)
Слика:Августа Хелена (slika:helena-avgusta)
Слика:Аларихов бревијаријум (slika:alarihov-brevijarijum)
Слика:Аларихов печат (slika:alarikov-pecat)
Слика:Алмогавери (slika:almogaveri)
Слика:Амброзије Милански (мозаик) (slika:ambrozije-milanski)
Слика:Африка (1914) (slika:afrika-1914)
Слика:Бартоломео де лас Касас (slika:bartolomeo-de-las-casas)
Слика:Биста Лава I (slika:lav-i)
Слика:Битка Код Вујеа (slika:bitka-kod-vujea)
Слика:Битка код Лепанта (slika:bitka-kod-lepanta)
Слика:Битка код Никопоља (slika:bitka-kod-nikopolja)
Слика:Бој на Косову (slika:kosovska-bitka)
Слика:Бонска катедрала (slika:bonska-katedrala)
Слика:Борба гладијатора (slika:gladijatori-borba)
Слика:Бронзани медаљон са гладијаторима (slika:gladijator-bronzani-medaljon)
Слика:Будика (slika:budica)
Слика:Вандалско краљевство (455) (slika:vandalsko-kraljevstvo-455)
Слика:Ветрењаче у Манчи (slika:vetrenjace-u-manci)
Слика:Византија 1080. године (slika:vizantija-1080)
Слика:Византијска застава (slika:vizantijska-zastava)
Слика:Визиготска копча за појас (slika:vizigotska-kopca-pojas)
Слика:Визиготска копча у облику орла (slika:vizigotska-kopca-orao)
Слика:Визиготске сеобе (slika:vizigotske-seobe)
Слика:Визиготско краљевство (586) (slika:hispanija-586)
Слика:Гала Плацидија (slika:gala-placidija)
Слика:Гала Плацидија са децом (slika:gala-i-deca)
Слика:Галатеја (насловна страна) (slika:galateja)
Слика:Гералд из Камбреа (slika:gerald-iz-kambrea)
Слика:Гладијатори (мозаик) (slika:mozaik-gladijatori)
Слика:Гледстоун (споменик) (slika:gledstoun)
Слика:Грб Грофовије Барселоне (slika:grb-grofovije-barselone)
Слика:Грб Карла V (slika:grb-karla-v)
Слика:Грб Краљевине Арагон (slika:grb-kraljevine-aragon)
Слика:Грб Краљевине Астурије (slika:grb-kraljevine-asturije)
Слика:Грб Краљевине Кастиље (slika:grb-kraljevine-kastilje)
Слика:Грб Краљевине Леон (slika:grb-kraljevine-leon)
Слика:Грб Краљевине Наваре (slika:grb-kraljevine-navare)
Слика:Грб Краљевине Шпаније (slika:grb-kraljevine-spanije)
Слика:Грб Османског царства (slika:grb-osmanskog-carstva)
Слика:Гргур Турски (slika:grgur-turski)
Слика:Грчка ватра (slika:grcka-vatra)
Слика:Гундемар (slika:gundemar)
Слика:Даглас Макартур (slika:daglas-makartur)
Слика:Диоклецијанова биста (slika:dioklecijan-bista)
Слика:Дирер (аутопортрет 1498) (slika:direr-autoportret-1498)
Слика:Дон Кихот (Гистав Доре) (slika:don-kihot-dore)
Слика:Дон Кихот и Санчо Панса (slika:don-kihot-sancho)
Слика:Дон Кихот, први део (1605) (slika:don-kihot-1605)
Слика:Дон Пелајо (Ковадонга) (slika:don-pelajo)
Слика:Душаново царство (1350) (slika:dusanovo-carstvo)
Слика:Ђауме I од Арагона, биста (slika:djaume-bista)
Слика:Ђоан Пужол, Гарбо (slika:joan-pujol)
Слика:Еурипид (slika:euripid)
Слика:Западно римско царство (395) (slika:zrc395)
Слика:Застава краљевине Астурије (slika:zastava-kraljevine-asturije)
Слика:Златник Петронија Максима (slika:petronije-maksim-novcic)
Слика:Исидор Севиљски (slika:isidor-seviljski)
Слика:Јанош Хуњади (дрворез) (slika:janos-hunjadi-drvorez)
Слика:Јован Кантакузин (slika:jovan-kantakuzin)
Слика:Јулисис Грант и Роберт И. Ли (slika:grant-i-li)
Слика:Јустинијанов златни медаљон (535) (slika:justinijan-zlatni-medaljon-535)
Слика:Јустинијан (портрет, Сан Витале) (slika:justinijan-sanvitale2)
Слика:Јустинијан (Сан Витале) (slika:justinijan-sanvitale)
Слика:Кaрло V и Франсоа I (slika:karlo-i-fransoa)
Слика:Карло III Глупи (slika:karlo-glupi)
Слика:Карло V - попрсје (slika:karlo-v-poprsje)
Слика:Карло V (Тицијан) - 1 (slika:karlo-v-ticijan)
Слика:Карло V (Тицијан) - 2 (slika:karlo-v-ticijan2)
Слика:Кнежеви изборници (slika:knezevi-izbornici)
Слика:Књига мудрости (Ђауме I) (slika:knjiga-mudrosti-djaume)
Слика:Колосеум у Риму (slika:koloseum)
Слика:Колос из Барлете (slika:kolos-iz-barlete)
Слика:Константин IV (slika:konstantin-iv)
Слика:Константин IV и његова браћа на златнику (slika:konstantin-iv-zlatnik)
Слика:Константин Велики (мермер, Капитолини) (slika:konstantin-veliki-kolos)
Слика:Константин - крунисање (slika:konstantin-kameja)
Слика:Константин (мозаик Аја Софија) (slika:konstantin-mozaik)
Слика:Константинов златник (slika:konstantin-novcic-233)
Слика:Констанције I Хлор (slika:konstancije-hlor)
Слика:Коњи на Цркви светог Марка (slika:konji-na-crkvi-svetog-marka)
Слика:Коњи на Цркви св. Марка (slika:konji-sv-marka)
Слика:Краљ Душан с породицом (slika:dusan-s-porodicom)
Слика:Краљица Симонида (Грачаница) (slika:simonida-gracanica)
Слика:Крст победе (slika:krst-pobede)
Слика:Круна цара Светог римског царства (slika:kruna-cara-sv-rim-carstva)
Слика:Леандар Севиљски (slika:leandar-seviljski)
Слика:Леовигилд (slika:leovigild)
Слика:Љубица и Михаило Обреновић (slika:ljubica-i-mihailo-obrenovic)
Слика:Мапа битке на Каталаунским пољима (slika:katalaunska-polja-mapa)
Слика:Мапа опсаде Београда (1456) (slika:mapa-opsada-beograda-1456)
Слика:Мапа поседа Карла V (1547) (slika:mapa-karlo-v)
Слика:Марија Антиохијска (slika:marija-antiohijska)
Слика:Мартин Лутер (slika:martin-luter)
Слика:Мехмед II Освајач (Белини) (slika:mehmed-ii-osvajac)
Слика:Милош Обреновић (М. Д. Дафингер) (slika:milos-obrenovic)
Слика:Михаило Динић (slika:mihailo-dinic)
Слика:Никејски сабор (мозаик) (slika:nikejski-sabor)
Слика:Новчић Андроника I Комнина (slika:andronik-i-novcic)
Слика:Новчић Лава IV Хазара (slika:lav-iv)
Слика:Новчић Либија Севера са Рицимеровим монограмом (slika:libije-sever-ricimer)
Слика:Новчић свете Јелене (slika:novcic-svete-jelene)
Слика:Новчић цара Константина (slika:novcic-konstantin)
Слика:Новчић цара Константина (златни) (slika:novcic-konstantin-zlatni)
Слика:Новчић цара Констанција III (slika:novcic-konstancije-iii)
Слика:Новчић цара Постума (slika:postum-novac)
Слика:Новчић царице Ирине (slika:irina-novcic)
Слика:Опсада Београда 1456 (Капистран) (slika:opsada-beograda-1456-kapistran)
Слика:Опсада Београда (1456) - минијатура (slika:opsada-beograda-1456-minijatura)
Слика:Опсада Београда (1456) херојство Дуговића (slika:opsada-beograda-1456-dugovic)
Слика:Опсада Београда 1521. (мапа) (slika:mapa-opsada-bgd-1521)
Слика:Опсада Београда 1521. (минијатура) (slika:pad-beograda)
Слика:Опсада Беча (1529) (slika:opsada-beca-1529)
Слика:Опсада Малте (1565) (slika:opsada-malte-1565)
Слика:Опсада Нуманције (slika:opsada-numancije)
Слика:Освајање Хиспаније (slika:osvajanje-hispanije)
Слика:Остракон (slika:ostrakon)
Слика:Перикле (slika:perikle)
Слика:Петар Велики као дете (slika:petar-veliki-dete)
Слика:Петар Велики (Натије) (slika:petar-veliki)
Слика:Пљачка Рима (410) (slika:pljacka-rima-410)
Слика:Погубљење Брунхилде (slika:pogubljenje-brunhilde)
Слика:Погубљење вођа побуне заједница у Кастиљи (slika:comuneros)
Слика:Подела Римског царства (395) (slika:rimsko-carstvo)
Слика:Политичка карта Африке (slika:afrika-cia)
Слика:Проналазак Часног крста (slika:pronalazak-casnog-krsta)
Слика:Проналазак Часног крста (Пјеро дела Фраческа) (slika:pronalazak-casnog-krsta-pijero-dela-fraceska)
Слика:Пустоловине Персилеса и Сихисмунде (slika:persiles-i-sigismunda)
Слика:Пут на Парнас (slika:put-na-parnas)
Слика:Раде Михаљчић (slika:rade-mihaljcic)
Слика:Радомир Путник (slika:radomir-putnik)
Слика:Рекаред прима хришћанство (slika:rekared-prima-hriscanstvo)
Слика:Рекесвинтова круна (slika:rekesvintova-kruna)
Слика:Рекесвинтова круна (2) (slika:rekesvintova-kruna2)
Слика:Реконкиста (slika:rekonkista)
Слика:Римски мост у Кангас де Онис (slika:most-kangas-de-onis)
Слика:Римско царство (117) (slika:rimsko-carstvo-117)
Слика:Ринконете и Кортадиљо (споменик) (slika:rinkonete-i-kortadiljo)
Слика:Рокселана — Хурем султанија (slika:rokselana)
Слика:Саркофаг св. Јелене (slika:sarkofag-sv-jelene)
Слика:Света Јелена и Константин (фреска) (slika:sv-jelena-i-konstantin)
Слика:Свети Сава (фреска из Милешева) (slika:sv-sava-milesevo)
Слика:Свечани улазак у Валенсију (Алкањиз) (slika:djaume-alkanjiz)
Слика:Сервантес (литографија) (slika:servantes-litografija)
Слика:Сервантесова кућа у Ваљадолиду (slika:servantes-kuca-valjadolid)
Слика:Сервантес, скулптура (slika:servantes-skulptura)
Слика:Сервантес (Хауреги) (slika:servantes-hauregi)
Слика:Сијамски близанци (илустрација) (slika:sijamski-blizanci)
Слика:Сима Ћирковић (slika:sima-cirkovic)
Слика:Смрт Андроника I Комнина (slika:andronikova-smrt)
Слика:Софија Алексејевна (slika:sofija-aleksejevna)
Слика:Споменик Ђаумеу (Валенсија) (slika:djaume-valencija)
Слика:Споменик Ел Сиду (slika:rodrigo-diaz)
Слика:Споменик у Тобозу (slika:spomenik-u-tobozu)
Слика:Стилихон са породицом (диптих од слоноваче) (slika:stilihon-i-porodica)
Слика:Сулејман Величанствени (slika:sulejman-velicanstveni)
Слика:Сулејман Величанствени (Тицијан) (slika:sulejman)
Слика:Сулејманија (slika:sulejmanija)
Слика:Теодора (глава) (slika:teodora-glava)
Слика:Теодора (Сан Витале) (slika:teodora-san-vitale2)
Слика:Тетрарси (slika:tetrarsi)
Слика:Ток реконкисте (slika:tok-rekonkiste)
Слика:Трепанација (Питер Треверис) (slika:trepanacija)
Слика:Трећи сабор у Толеду (минијатура) (slika:treci-sabor-toledo)
Слика:Тугра Сулејмана Величанственог (slika:tugra)
Слика:Тулга (графика) (slika:tulga)
Слика:Тулуско краљевство (мапа) (slika:tulusko-kraljevstvo)
Слика:Уделите новчић Велизару (slika:date-obolum-velisario)
Слика:Фернан Гонзалес (Бургос) (slika:fernan-gonzalez)
Слика:Фернандо III од Кастиље и Леона (Светац) (slika:fernando-svetac)
Слика:Фреска краља Милутина (Студеница) (slika:milutin-studenica)
Слика:Хадријанов зид (slika:hadrijanov-zid)
Слика:Херменегилд (slika:hermenegild)
Слика:Хинтила (slika:hintila)
Слика:Хиспанија пре инвазије муслимана (slika:hispanija-pre-invazije-muslimana)
Слика:Хроника о дон Родригу (slika:hronika-o-don-rodrigu)
Слика:Цар Душан (Лесново) (slika:car-dusan-lesnovo)
Слика:Царица Теодора и њена свита (мозаик, Сан Витале) (slika:teodora-san-vitale3)
Слика:Царица Теодора (црква Сан Витале у Равени) (slika:teodora-san-vitale)
Слика:Циганчица (slika:cigancica)
Слика:Цртеж алмогавера (slika:crtez-almogavera)
Слика:Цртеж топа из 1456 (slika:top-crtez-1456)
Слика:Џексон (slika:dzekson)
Слика:Шлем трачанина (slika:slem-tracanina)
Темплејт:Видео (template:video)
Темплејт:Категорија (template:sjajan)
Темплејт:Подаци о слици (template:phil-template)
Темплејт:Чланак (template:clanak)
Форум:Категорије (forum:category)
Форум:Најновије теме (forum:recent-threads)
Форум:Нова тема (forum:new-thread)
Форум:Тема (forum:thread)
Шаблон:Копирајт (sablon:svapravazadrzana)
Шаблон:Навигација - Визиготски краљеви (sablon:vizigotski-kraljevi)
Шаблон:Навигација - Историја Грчке (sablon:istorija-grcke)
Шаблон:Навигација - Рани готски владари (sablon:rani-gotski-vladari)
Шаблон:Навигација - Реконкиста (sablon:nav-rekonkista)
Шаблон:Навигација - Свети Сава (sablon:sveti-sava)
Шаблон:Обавештење о лиценци слика (sablon:vikislike)
Шаблон:Проширити (sablon:prosiriti)
Шаблон:Радови у току (sablon:radovi-u-toku)
Шаблон:Редослед (sablon:redosled)
Шаблон:Садржај (toc)
Шаблон:Садржај — насловна (sablon:sadrzaj-naslovna)
Шаблон:Сјајан (sablon:sjajan)
Шаблон:Слика/подаци (sablon:slika-podaci)
Шаблон:Табови (sablon:tabs)
Шаблон:Цитат (sablon:citat)
Шаблон:Цитат оригинал текста (sablon:citat-original-tekst)


standard - live "_template" used without any tricks and layout changes…